اخبار

1400-11-19

امضای قرارداد انتقال تکنولوژی و ساخت بوژی واگن باری بین شرکتهای گروه صنعتی پلور سبز و EC Engineering لهستان

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پلور سبز روز دوشنبه مورخ 22 آذر 1400 قراداد انتقال تکنولوژی و ساخت بوژی واگن باری بین شرکتهای گروه صنعتی […]
1400-11-12

تقدیر از بانوان گروه صنعتی پلور سبز در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش روابط عموم ی گروه صنعتی پلور سبز در مورخ 2 بهمن ماه 1400 ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) از بانوان شاغل در […]