مزایده و مناقصه

بسمه تعالی

آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران

گروه صنعتی پلورسبز درنظر دارد عملیات اجرایی، تهیه مصالح و اجرای ابنیه، اسکلت فلزی، پوشش بدنه و سقف و تاسیسات برق و مکانیک سالن تولید واگن باری واقع در شهرزرند استان کرمان به مساحت حدود ۵۰۰۰ مترمربع به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت­ های پیمانکاری دارای سوابق مرتبط دعوت بعمل می­آید درصورت تمایل به همکاری در پروژه مذبور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ جهت دریافت اسناد ارزیابی با به همراه داشتن معرفی­نامه معتبر به آدرس تهران میدان مادر بلوار میرداماد، خیابان نسا کوچه پیرزاده پلاک ۳۸ طبقه ۲ واحد مالی (دبیرخانه) مراجعه نمایند.