مزایده و مناقصه

بسمه تعالی

مناقصه 1: گروه صنعتی پلورسبز درنظر دارد کلیه اقدامات حراست و حفاظت فیزیکی کارخانجات و دفتر مرکزی شرکت گروه صنعتی پلور سبز را با شرایط درج شده در مستندات پیوست به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه 2: گروه صنعتی پلورسبز درنظر دارد پروژه تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود را در بخشهاي مختلف ستادي و اجرایی مستقر در کارخانجات و دفتر مرکزی، با شرایط درج شده در مستندات پیوست به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت­ های پیمانکاری که دارای سوابق مرتبط می باشند، دعوت بعمل می­آید درصورت تمایل به همکاری در پروژه های مذبور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ جهت تحویل اسناد ارزیابی با به همراه داشتن معرفی­نامه معتبر به آدرس تهران میدان مادر بلوار میرداماد، خیابان نسا کوچه پیرزاده پلاک ۳۸ طبقه ۲ واحد مالی (دبیرخانه) مراجعه نمایند.