خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

 انجام کلیه محاسبات و طراحی محصولات و زیر مجموعه های مرتبط با ناوگان ریلی یکی از مهم تر ین و اصلی ترین  خدماتی است که در حال حاضر در دپارتمان مهندسی گروه صنعتی پلور سبز در حال اجرا می باشد.

این خدمات شامل طراحی کلیه بخش های مرتبط با تولید ناوگان ریلی از جمله خطوط تولید، تجهیزات مورد نیاز در خطوط تولید و محصولات نهایی نظیر واگن های مسافری و باری می باشد. از جمله پروژه های مهم اجرایی در این حوزه، طراحی خطوط تولید واگن های باری حمل مواد معدنی (لبه بلند) و واگن باری حمل غلات اشاره نمود.

خدمات فنی و مهندسی

بهینه سازی محصول، کاهش هزینه ‏ها، افزایش راندمان تولید، بومی سازی قطعات و مجموعه های اصلی، پشتیبانی خطوط تولید، تدوین معیارهای کنترل کیفیت، همکاری در تهیه برنامه تضمین کیفی، مهندسی جوش از طراحی تا آموزش و نظارت و ارائه خدمات تخصصی به تیم کنترل کیفیت از ورودی کارخانه تا پایان خط تولید از اهم وظائف این دپارتمان می باشد.

مهندسی معکوس و تهیه نقشه‏ ها و تدوین فرآیند ها در تولید انواع بدنه‏ های خودروهای ریلی در کنار راه اندازی امکانات تست از دیگر شاخص ‏های فعالیت بخش فنی و مهندسی در این شرکت می ‏باشد.

توانمندی های واحد خدمات فنی و مهندسی

طراحی تزئینات واگن مسافری برای انواع کاربری‏ ها

طراحی واگن مسافری 200 کیلومتر بر ساعت

طراحی واگن رستوران و مولد

طراحی انواع واگن باری

طراحی انواع فیکسچر و ابزار تولید.

طراحی سیستم تهویه واگن مسافری

انتقال دانش و پشتیبانی فنی تولید واگن مترو

انتقال دانش و پشتیبانی فنی تولید انواع لکوموتیو

انتقال دانش و پشتیبانی فنی تولید انواع واگن خودکشش

انتقال دانش و پشتیبانی فنی انواع بوژی باری و مسافری