خدمات بازسازی، نوسازی

Green_Polour_Industrial_Group_Digital_Banner_Template_27 (2) (1)-min (1)

خدمات بازسازی، نوسازی و تعمیرات ناوگان ریلی

وجود دانش و مهارت تولید در کنار تجهیزات تولید این امکان را فراهم آورده است تا گروه صنعتی پلور سبز در کنار تولید محصولات ریلی، بتواند به راحتی و در سطح کیفی قابل قبولی اقدام به تعمیرات اساسی و بازسازی انواع ناوگان ریلی موجود در کشور نماید. از جمله پروژه های مرتبط بااین خدمات می توان به بازسازی واگن های مسافری شرکت های رجا و جوپار و انواع واگن های باری و چندین دستگاه لوکوموتیو اشاره نمود. این شرکت بازسازی واگن های مسافری را با توجه به شرح خدمات مورد نظر کارفرما از جمله  تبدیل واگن اتوبوسی به واگن کوپه ای، بازسازی واگن های کوپه ای و تغییر کاربری واگن های مسافری را در کارنامه خود دارد.