دسته بندی نشده

1400-12-10

تقدیر از تیم فوتسال گروه صنعتی پلور سبز در مسابقات جام دهه فجر صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش روابط عموم ی روز دوشنبه مورخ 18 بهمن 1400 تیم فوتسال شرکت در مسابقات جام دهه فجر صندوق ذخیره فرهنگیان مقام سوم را بین […]
1400-12-10

 بازدید آقای رجبی مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از کارخانه

 به گزارش روابط عمومی پلور سبز آقای رجبی صبح روز دوشنبه مورخ 10/08/1400 از قسمت های مختلف کارخانه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که […]