بازسازی، نوسازی و تعمیرات

بازسازی و نوسازی و تعمیرات
واگن های باری و مسافری

ایمنی حمل و نقل مسافران در خطوط ریلی کشور نیازمند توجه به بخش "تعمیر و بازسازی واگن های فرسوده" در ناوگان حمل و نقل ریلی بوده که این مهم با توجه به میانگین عمر ناوگان ریلی کشور حائز اهمیت می باشد . در همین راستا، گروه صنعتی پلور سبز با استفاده از تجربیات و توانمندی های خود، از سال 1398 با ایجاد واحد تعمیرات و بازسازی، اقدام به تعمیرات اساسی واگن ها ی فرسوده مسافری نموده است. این شرکت بازسازی واگن های مسافری را با توجه به شرح خدمات مورد نظر کارفرما از جمله تبدیل واگن اتوبوسی به واگن کوپه ای، بازسازی واگن های کوپه ای و تغییر کاربری واگن های مسافری را در کارنامه خود دارد.


فرآیند بازسازی واگن های مسافری


در فرآیند بازسازی واگن های مسافری مواردی از جمله دمونتاژ کلیه قطعات، بازسازی تجهیزات داخلی، بازسازی سیستم تامین انرژی، بازسازی سیستم تهویه، بازسازی بدنه فلزی و رفع خرابی ها و پوسیدگی ها، رنگ آمیزی بدنه و تعمیرات سایر سیستم ها از جمله سیستم صوتی و تصویری، سرویس بهداشتی، طراحی مخزن فاضلاب و تعمیرات درب ها بصورت کامل توسط متخصصین این شرکت انجام می گیرد.