شرکت راه آهن حمل و نقل

پروژه طراحی و تولید تعداد ۵۰ دستگاه واگن حمل غلات شرکت راه اهن حمل و نقل

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۵۰ دستگاه واگن حمل غلات شرکت راه آهن حمل و نقل را در دستور کار تولید قرار داده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و اجرا خواهد شد.
تاریخ اجرای پروژه : 1401

تعداد دستگاه :50 دستگاه

نوع واگن : باری

تاریخ تحویل :۱۴۰۲

20230221_110307