پروژه قطار شهری شیراز

پروژه تامین تعداد ۳ رام  قطار مترو و تحویل به سازمان قطار شهری شیراز

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی از شرکت دالیان چین اقدام به طراحی و تولید بدنه ی متروی شیراز نموده است. . این پروژه توسط گروه صنعتی پلور سبز و دالیان چین طراحی و تولید شده و در سال ….. تحویل و مورد بهره برداری سازمان قطار شهری شیراز قرار گرفته است.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :3 دستگاه

نوع واگن : مترو

تاریخ تحویل :1400