شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران

پروژه طراحی و تولید تعداد ۱۵۸ دستگاه واگن باری لبه بلند شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۱۵۸ دستگاه واگن باری لبه بلند شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا را در دستور کار تولید قرار داده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و اجرا خواهد شده .

تاریخ اجرای پروژه : 1401

تعداد دستگاه :158 دستگاه

نوع واگن : باری

تاریخ تحویل :1402

IMG_1648