پروژه پارسیان ریل شرق

پروژه طراحی و تولید تعداد ۵۰ دستگاه واگن حمل غلات شرکت پارسیان ریل شرق

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۵۰ دستگاه واگن حمل غلات شرکت پارسیان ریل شرق را در دستور کار تولید قرار داده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و اجرا خواهد شد.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :50 دستگاه

نوع واگن : حمل غلات

تاریخ تحویل :1400