پروژه شرکت آروین تبریز

پروژه طراحی و تولید تعداد ۳۵۰ دستگاه واگن باری لبه بلند شرکت آروین تبریز

شرکت پلور سبز با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی، طراحی و تولید تعداد ۳۵۰ دستگاه واگن باری لبه بلند شرکت آروین را در دستور کار تولید قرار داده است. این پروژه بصورت کامل توسط گروه صنعتی پلور سبز طراحی و اجرا خواهد شد.

تاریخ اجرای پروژه : 1400

تعداد دستگاه :350 دستگاه

نوع واگن : باری

تاریخ تحویل :1400

DSC_2174 (3) (2)