تاریخچه

تاریخچه پلور سبز


گروه صنعتی پلور سبز یکی از شرکت های مطرح کشور در حوزۀ حمل و نقل ریلی می‌باشد که با سابقه‌ای در حدود دو دهه با موضوع طراحی، تولید، صادرات و واردات انواع خودرو و وسائط نقلیۀ سبک و سنگین ریلی، تعمیرات تخصصی ناوگان ریلی و همچنین انجام کلیۀ فعالیتهای مالی و اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت و به صورت سهامی خاص در تاریخ 02/03/ 1381در ادارۀ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و با مجوز تولید500 دستگاه واگن مسافری در سال به ثبت رسیده است.
پس از گذشت سه سال از تاریخ ثبت شرکت پلورسبز، کارخانۀ واگن سازی پلورسبز در شهرستان زرند کرمان احداث و به فنّاوری تولید واگن مسافری درجه یک 4 تخته تحت لیسانس آسترای رومانی دست یافت. در پي اخذ پروانۀ تاسيس از ادارۀ كل صنايع و معادن استان كرمان، ساختار شركت پلور سبز در سال 1385 از سهامي خاص به سهامي عام تغيير پيدا كرد و همچنين سهام اين شركت در سال 1388 به صندوق ذخيرۀ فرهنگيان واگذار گرديد. درسال 1400 و با تغییر استراتژی های مدیریتی، این شرکت موفق به ارتقای پروانۀ بهره برداری قبلی به تعداد 7 نوع محصول و خدمت متنوع از جمله طراحی و تولید واگن مسافری، واگن باری لبه بلند، واگن باری لبه کوتاه، واگن حمل غلات، بدنۀ واگن مترو، بازسازی و نوسازی واگن، بازسازی و نوسازی لوکوموتیو و ساخت و مونتاژ قطعات مورد نیاز شده است و در حال حاضر مجموع ظرفیت تولید سالانۀ آن مشتمل بر 850 دستگاه انواع واگن مسافری و باری می‌باشد.