پیام تسلیت مهندس آشناور مدیر عامل گروه صنعتی پلور سبز به مناسبت شهادت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران