مراسم سوگواری شهید جمهورآیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و هیات همراه