تقدیر از تیم فوتسال گروه صنعتی پلور سبز در مسابقات جام دهه فجر صندوق ذخیره فرهنگیان