رونمایی از رآکتور فوق سنگین تولید متانول ماشین سازی اراک برای اولین بار در کشور