دیدار رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان