تقدیر از زحمات و تلاشهای هیات مدیره توسط کارگران کارخانه گروه صنعتی پلور سبز