امضای تفاهم نامه دو جانبه جهت گسترش همکاری های فیما بین دو شرکت گروه صنعتی پلور سبز و رومارک رومانی

فارسی