امضای تفاهم نامه دو جانبه جهت گسترش همکاری های قبلی فیما بین دو شرکت گروه صنعتی پلور سبز و رومارک رومانی