شرکت گروه صنعتی پلور سبز (سهامی عام) در سال 1381 و با هدف ساخت، واردات، صادرات و تعمیرات جزئی و اساسی خودروهای سبک و سنگین ریلی و همچنین ساخت و تامین قطعات و زیرمجموعه ها با جواز تاسیس 500 دستگاه واگن در سال به ثبت رسید.