گروه صنعتی پلور سبز

گروه صنعتی پلور سبز

پروژه واگن سازی ، بازسازی انواع واگن ، کارخانه واگنسازی زرند | پلور سبز
15577
rtl,page-template-default,page,page-id-15577,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

پروژه واگن سازی و ناوگان برون شهری گروه صنعتی پلور سبز

پروژه‏ واگن سازی و ریلی متعددی از قبیل بازسازی واگن مسافری ، طراحی و ساخت انواع واگن‏های مسافری، مترو و باری و نیز بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی در طی 16 سال فعالیت گروه صنعتی پلور سبز در راستای اهداف صنعت ریلی در کشور ، به ثمر رسیده است. کارخانه واگن سازی زرند کرمان زیر نظر شرکت پلور سبز با درنظرگرفتن امنیت و سرعت عمل بخشیدن در انجام پروژه واگن سازی نقش بسزایی در پیشرفت ناوگان برون شهری و ریلی داشته است.

پروژه واگن سازی گروه صنعتی پلور سبز

مدیریت پروژه های ریلی و واگن سازی

به منظور ایجاد تمرکز و در نتیجه سرعت بخشی به انجام پروژه واگن سازی و ریلی ، از مدیران پروژه استفاده میگردد . بدیهی است با وجود یک مدیر برای هر پروژه ، فعالیت های مربوط به آن پروژه بصورت ویژه پیگیری و رصد شده و لذا تحت این شرایط کار در زمان و با هزینه ای منطقی به سرانجام خواهد رسید . به این منظور مدیر پروژه واگن سازی یا ناوگان برون شهری ضمن حضور از ابتدای مذاکرات یک قرارداد تا پایان آن و با ارتباط مستمر با عوامل و دست اندرکاران پروژه در داخل شرکت و سازمان مشتری، برکلیه مراحل و مسائل پروژه ازجمله مسائل مالی نیز اشراف خواهند داشت.

پروژه های پلور سبز

 

پروژه های متعددی از بدو تاسیس شرکت تا کنون به سرانجام و یا در حال اجراست که ذیلاً به مهم ترین آنها اشاره میگردد

ساخت واگنهای مسافری برای شرکتهای حمل و نقل ریلی رجا ، راه آهن شرقی بنیاد0%
ساخت بدنه های واگن متروتهران و فرودگاه برای شرکت واگن سازی تهران0%
پروژه واگن های CBU و CKD مترو برای قطار شهری اصفهان با همکاری شرکت لکوموتیو واگن دالیان چین0%
پروژه واگن های CBU مترو قطار شهری شیراز با مشارکت شرکت چینی دالیان0%
پروژه های بازسازی واگنهای مسافری و رستوران برای شرکتهای قطارهای باری و مسافری جوپار، ریل ترابر سبا، حمل و نقل ریلی رجا0%
تولید قطعات واگن باری ساخته شده در کارخانه پلور سبز