گروه صنعتی پلور سبز

گروه صنعتی پلور سبز

تولید واگن مسافری ، مترو و باری ، ساخت تجهیزات واگن | گروه صنعتی پلور سبز
15706
rtl,page-template-default,page,page-id-15706,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

دستاوردها و پروژه های انجام شده پلور سبز

09_واگن های مترو اصفهان

تولید واگن مسافری درجه 1 چهار تخته

• تولید واگن مسافری ساخت 50 دستگاه درجه 1 چهار تخته – شرکت حمل و نقل ریلی رجا
• قرارداد ساخت 89 دستگاه واگن مسافری درجه 1 چهار تخته – شرکت حمل و نقل ریلی رجا
• قرارداد ساخت 53 دستگاه واگن مسافری درجه 1 چهار تخته – شرکت راه آهن حمل و نقل
• قرارداد ساخت 50 دستگاه واگن مسافری درجه 1 چهار تخته – شرکت راه آهن شرقی بنیاد

ساخت واگن مترو در کارخانه پلور سبز

• قرارداد ساخت 173 دستگاه بدنه واگن مترو – شرکت واگن سازی تهران
• قرارداد تامین 15 دستگاه واگن مترو شیراز با همکاری شرکت CRRC چین
• قرارداد ساخت 150 دستگاه واگن مترو اصفهان با همکاری شرکت CRRC چین

تولید بدنه واگن مترو تهران
بازسازی واگنهای مسافری و باری

بازسازی و نوسازی انواع واگنها در پلور سبز

• قرارداد بازسازی 7 دستگاه واگن مسافری – شرکت ریل ترابر سبا
• قرارداد بازسازی 2 دستگاه واگن رستوران – شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
• قرارداد بازسازی 15 دستگاه واگن مسافری شش تخته پارسی – شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
• قرارداد ارتقاء سیستم و تعویض درب های ورودی واگن‏های مسافری از دستی به اتوماتیک IFE – شرکت حمل و نقل ریلی رجا

دستاوردهای طراحی و مهندسی

• طراحی و تولید تجهیزات کوپه مسافری واگن مسافری
• طراحی وتولید سیستم صوتی و تصویری واگن مسافری
• طراحی و تولید بدنه های کامپوزیت فضای داخلی واگن مسافری
• طراحی و تولید کابین کامپوزیت توالت های ایرانی و فرنگی واگن مسافری
• طراحی و تولید دربهای داخلی واگن مسافری شامل : درب کوپه، درب راهرو و درب گنگ وی

پروژه ساخت و تحویل 50 دستگاه واگن مسافری 4 تخته به شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
پروژه ساخت و تحویل 24 دستگاه واگن مسافری 4 تخته به شرکت راه آهن حمل و نقل
پروژه ساخت و تحویل 28 دستگاه واگن مسافری 4 تخته به شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل)
پروژه ساخت و تحویل 173 دستگاه شاسی و بدنه واگن مترو به واگن سازی تهران
پروژه بازسازی 15 دستگاه واگن مسافری 6 تخته شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
پروژه بازسازی 4 دستگاه واگن مسافری 6 تخته شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
پروژه بازسازی 11 دستگاه واگن مسافری 6 تخته شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
پروژه بازسازی 3 دستگاه واگن مسافری شرکت ریل ترابر سبا
پروژه تامین و تحویل سه رام قطار مترو به سازمان قطار شهری شیراز
پروژه تبدیل و بازسازی 7 دستگاه واگن مسافری 6 تخته به 4 تخته شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار
پروژه تبدیل و بازسازی 7 دستگاه واگن مسافری 6 تخته به 4 تخته شرکت بینا صنعت ریلی
پروژه ساخت 8 دستگاه واگن مسافری 4 تخته به شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل)

• طراحی و تولید پنجره های واگن مسافری
• طراحی و ساخت تابلو برق واگن مسافری
• طراحی و تولید تجهیزات کوپه سرویس واگن مسافری
• طراحی و تولید سیستم های روشنایی واگن مسافری
• ثبت اختراع به شماره 60976 در زمینه طراحی و تولید بدنه واگن مترو

واگن مسافری تحویلی به شرکت بنیاد_05